Sağlık haberleri

Böbrek hastası olduğunu bilmiyorlar

bobrekTürk Nefroloji Derneği' nin yaptığı bir çalışma, Türkiye'de kronik böbrek hastalığı ile ilgili farkındalığın düşük olduğunu ortaya çıkardı.
Derneğin tarama yaptığı 6 bin 500 kişiden sadece 1.4'ü kendisinde kronik böbrek hastalığı bulunduğunu beyan ederken, araştırma sonucunda yüzde 13.3'ünde kronik böbrek hastalığı tespit edildi. Ankette bireylerin yüzde 20'sinde hipertansiyon tespit edildi. 

Beyin kanamasına dikkat!

Ümraniye Hisar Intercontinental Hospital Nöroşirurji Bölümünden Prof. Dr. Bozbuğa, beyin damarı baloncuğu kanamalarının ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde daha sık görüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa yaptığı açıklamada, beyin kanamalarının büyük çoğunluğunun, beyin damarı anevrizmalarının (baloncuk) yırtılıp kanamaları sonucunda ortaya çıktığını belirterek, anevrizmaların, çoğu hastada doğuştan gelen bir kusur üzerine çevresel veya sonradan oluşan faktörlerin eklenmesiyle ortaya çıktığını ifade etti.
Anevrizmaların genellikle tansiyondaki ani değişikliklerle yırtıldığına işaret eden Bozbuğa, "Beyin damarı baloncuğu kanamaları muhtemelen basınç değişikliklerinin daha belirgin olması nedeniyle ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde daha sık görülmektedir" diye konuştu.
Bozbuğa, bu tür kanama geçiren hastalarda seyir ve sonucu etkileyecek en önemli şeyin, hastalığın erken teşhis edilip, hastanın donanım ve ekip açısından yeterli, bu ameliyatların yapılabildiği merkeze acilen ulaştırılması olduğunu kaydetti.
Kanamaların, ani ve çok şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bozukluğu gibi belirtileri olduğuna dikkati çeken Bozbuğa, bu durumun her yaşta görülebilmekle birlikte daha çok orta yaş grubunda ortaya çıktığını söyledi.
Teşhis ve tedavide yapılan hata ya da gecikmelerin hastada geri dönüşümü mümkün olmayan ağır nörolojik fonksiyon kayıpları ya da hastanın kaybı ile sonuçlanabildiğini de belirten Bozbuğa, bu hastalarda geciktirilmeden, doğru ve eksiksiz yapılan tedavi ile çok iyi sonuçlar alınabildiğini ifade etti.
beyin_kanamasiÜmraniye Hisar Intercontinental Hospital Nöroşirurji Bölümünden Prof. Dr. Bozbuğa, beyin damarı baloncuğu kanamalarının ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde daha sık görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa yaptığı açıklamada, beyin kanamalarının büyük çoğunluğunun, beyin damarı anevrizmalarının (baloncuk) yırtılıp kanamaları

Devamını oku...