Enfekte yara ve yanıklarda ozon

Enfekte yara ve yanıklar ozondan büyük yarar sağlamaktadır. Ozon doku hasarının temel mekanizmasına karşı kullanılır. Oksidatif strese uğrayan dokular antioksidan sistemlerin aktive edilmesi ile tedavide başarı sağlanmaktadır. Geniş yüzeye sahip yanıklarda ise sistemik ozon tedavisi uygulanmaktadır. Ozonun diğer organlara sağladığı yarar yanıkların başarılı şekilde tedavi edilmesine yol açmaktadır.